menu

Program ramowy

09.00-10.40
Wykłady część I - Wprowadzenie do leczenia żywieniowego
1.
Niedożywienie - kwalifikacja do leczenia żywieniowego
B. Kuczyńska
2.
Żywienie dojelitowe - wskazania
K. Matysiak
3.
Żywienie dojelitowe w konfrontacji z codziennością z perspektywy pacjenta
A. Witczak
4.
Żywienie pozajelitowe - wskazania
M. Szewczuk
5.
Specyfika leczenia żywieniowego dzieci
M. Inczewska
10:40-11:00
Przerwa kawowa
11.00-12.40
Warsztaty - część I (zajęcia dla wszystkich uczestników w jednej sali) - praktyczny charakter zajęć z możliwie aktywnym udziałem uczestników
11.00-11.50
Żywienie enteralne i doustna suplementacja odżywcza - rodzaje preparatów przemysłowych, zasady oraz praktyczne wskazówki podaży
11.50-12.40
Żywienia parenteralne - rodzaje mieszanin żywieniowych oraz wykorzystywane dostępy naczyniowe
12.40-13.40
Lunch
13.40-15.00
Wykłady - część II - Specjalistyczne podejście do żywienia klinicznego
1.
Opieka okołooperacyjna pacjentów niedożywionych
B. Kuczyńska
2.
Zasady podaży leków do PEG
A. Walkowiak
3.
Jak skutecznie leczyć rany? Czy można zapobiec powstawaniu niegojących się ran przewlekłych?
B. Kuczyńska
4.
Co warto wiedzieć o postępowaniu żywieniowym w dysfagii?
D. Kozłowska
5.
Planowanie leczenia żywieniowego u pacjenta onkologicznego
P. Nowaczyk
15.00-15.20
Przerwa kawowa
15.20-18.00
Warsztaty – część II (zajęcia w 3-4 podgrupach, max. 50 min. każdy)
1. Nutricia:
a. Zasady podaży preparatów dojelitowych,
b. Opieka nad sztucznymi dostępami enteralnymi - ćwiczenia na fantomie
2. Fresenius:
a. Zasady aktywacji i podłączania mieszanin przeznaczonych do żywienia parenteralnego
b. Opieka nad dostępami naczyniowymi
3. Nestle:
Planowanie podaży enteralnej w różnych sytuacjach klinicznych - studium przypadków
aktualizacja: 2018-04-19